Bel ons op... 020 - 241 0561

Login


Register | Recover Password

Documenten

DOCUMENTATIE - DE MOGELIJKHEDEN DAT DE LEASE VAN UW GEVRAAGDE AUTO WORDT TOEGESTAAN

Voordat u om prijsopgaven van uw leaseauto gaat vragen, is het misschien interessant om dit gedeelte te lezen. Nieuw opgerichte bedrijven en zelfstandigen hebben meestal een borg met inkomen nodig, omdat wij, de exploitanten van de autoleasers daar vroeg of laat uiteindelijk om zullen vragen.

De leasebedrijven zijn geen bankentiteiten (hoewel er entiteiten zijn die op eigen kracht de leasing kunnen uitvoeren of anderen die ze via dezelfde leasemaatschappijen uitvoeren). Leasebedrijven hebben geen toegang tot hun bankrekeningen om de bevoegdheid van hun bedrijf te kennen, noch hebben ze de middelen of het belang om hun bezittingen terug te nemen als ze als klant de leasequota niet kunnen betalen.

Het leasebedrijf waarmee wij uw auto huren, moet voor de aanschaf een economische investering doen, die vervolgens aan u wordt geleased. Daarom worden de leaseactiviteiten altijd goedgekeurd wanneer de klant een financiële geschiedenis kan bewijzen om in staat te zijn het te betalen het contractbeleid. De exploitant wil voorkomen dat men de auto voor zijn klant heeft geleased kan blijven behouden. Daarom zal vóór de ondertekening van een contract een studie worden uitgevoerd door de risicoafdeling van de leaseoperator.

De volgende documenten zijn noodzakelijk afhankelijk van het soort leasecontract wat u wenst:

 • BTW-aangiften gepresenteerd in dit lopende jaar.
 • Jaarlijkse BTW-aangifte over het afgelopen jaar.
 • Nauwkeurige berekeningen voor het laatste fiscale jaar tot 31 december (Balans met winst- en verliesrekening).
 • Een kopie van uw loonstrook waaruit blijkt dat u een vast dienstverband heeft (de loonstrook toont uw bankrekeningnummer, uw woonadres en de datum in dienst).
 • Een kopie van uw Nederlands ID-kaart of paspoort
 • Uw arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaringmet adres en/of datum in dienst
 • Een recente bankafschrift met bankrekeningnummer.
 • Een kopie van uw Nederlands ID-kaart of paspoort (Heeft u geen Nederlands ID-kaart of paspoort? Dan vragen wij u ook om een uittreksel van de Basisregistratie personen (BRP) mee te sturen).

Geen vast dienstverband?

Heeft u geen vast dienstverband? Dan hebben wij de volgende aanvullende documenten ook nodig:

 • Een tijdelijk dienstverband zoals een loonstrook met een werkgeversverklaring.
 • Bent u Zelfstandig zonder personeel, dan vragen wij om een uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal 3 maanden oud.
 • Voor gepensioneerden vragen wij om een kopie van uw AOW-specificatie én pensioenspecificatie.
 • Uw akte van oprichting alsmede bedrijfsakte (waar registratiegegevens verschijnen).
 • Origineel certificaat van uw bank met het IBAN Rekeningnummer (ondertekend en gestempeld).
 • KvK nummer van het bedrijf.
 • Identificatie van de bestuurder.
 • Een kopie van uw geldig Nederlands rijbewijs

NIEUWE OPGERICHTE BEDRIJVEN

Veel leasebedrijven weigeren "direct" contracten af ​​te sluiten met bedrijven die minder dan een jaar geleden zijn opgericht en sommigen beschouwen een nieuw bedrijf als een bedrijf dat minder dan 2 jaar actief is. Daarom is het leasen aan bedrijven die bereid zijn om met startende bedrijven te werken erg klein en vereisen ze ook een van de volgende twee oplossingen: Of een bankgarantie voor 100% van de investering, Of een garantie/borg met een ander inkomen dan die van het contracterende bedrijf.

Dat wil zeggen dat uw inkomen geen loonlijst van het contracterende bedrijf kan zijn.

Om uw bestelling van uw leaseauto af te kunnen ronden, hebben wij de hierboven genoemde documenten nodig. Nadat u al uw gegevens heeft aangeleverd, hebben wij een bepaalde nodig om uw kredietwaardigheid te bevestigen. Wij kiezen voor deze acceptatiewijze zodat wij zeker weten dat de overeenkomst voor zowel u als voor ons geen probleem oplevert.